Bohdan Cywinski - mój kawałek internetu

Temat: Czy taniej jest kupować samemu materiały?
właśnie dostałam wezwanie z urzędu skarbowego do uzupełnienia sumbolu PKWiU materiałów zakupionych na budowę, w przeciwnym przypadku mogę nie otrzymać zwrotu różnicy VAT (22% - 7%), sprzedawcy materiałów twierdzą, że nie muszą podawać symbolu PKWiU jeśli stawka VAT wynosi 22%, skarbówka twierdzi, że nie musi się znać na materiałach budowlanych a zwrot dotyczy tylko tych materiałów, które wcześniej opodatkowane były stawką VAT...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1313Temat: Polityka
Odnośnie rozliczania VATu 2 wskazówki: 1. Warto zwrócić uwagę czy hurtownia na fakturze zamieściła tzw. symbol PKWiU. Niestety nie wszystkie to robią, a bez zdefiniowanego poprawnie symbolu nie możesz rozliczyć VATu. 2. Zdecydowanie polecam fakturowanie usług wraz z materiałami (od razu 7%). Podstawowe zalety to: - Możliwość negocjacji lepszej ceny, gdyż wykonawcy w hurtowniach mają zazwyczaj znacznie większe upusty, niż te oferowane dla inwestorów indywidualnych. Poza tym negocjujesz cenę materiałów i wykonawstwa jednocześnie, warto wykorzystać, że znowu mamy rynek inwestora :) - Nie tracisz gotówki, na zwrot której musisz swoje poczekać - rozliczenie ... bardzo łagodna zima pozwoliła na prowadzenie prac budowlanych również w pierwszych, zimowych miesiącach. Jednocześnie wartość tego wskaźnika w pierwszych dwóch miesiącach br. była wyższa niż wartości notowane w latach 2002-2007." Za...
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=1872


Temat: Zwrot vat za materiały budowlane
mam pytanko , czy blacho dachówkę i drewno na więzbe dachową można odliczyć? może się znajdzie ktoś ,kto coś wie na ten temat , na fakturach nie mam symbolu pkwiu
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=59126


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Nowy wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz materiałów budowlanych skonstruowany został w oparciu o Polską ... poz. 1293, z późn. zm.) wprowadzającego nową klasyfikację, wykaz materiałów budowlanych wymagał zmiany dostosowującej jego brzmienie do PKWiU z 2008 r. Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach grupowań pomiędzy klasyfikacjami zmianie - w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - uległy symbole i nazwy pozycji zawarte w ... pozycji wykazu, co skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby stosowanych wyłączeń w zagregowanych pozycjach. W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących terminu obowiązywania wykazu opartego na PKWiU z...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
w ogóle nie prowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu u.p.t.u.2, bądź wykonujące taką działalność, jednak nie dokonujące w ramach tej działalności zakupu materiałów budowlanych na cele związane z budownictwem mieszkaniowym (zob. art. ... zakup materiałów budowlanych jest zagwarantowanie urzędowi skarbowemu możliwości weryfikacji kwot zwrotu wykazanych w deklaracjach (wnioskach) składanych przez zainteresowane osoby fizyczne. 6.Pracę urzędów skarbowych w zakresie zwrotu osobom fizycznym części poniesionych przez nich wydatków na zakup materiałów budowlanych usprawniłoby wprowadzenie obowiązku umieszczania na fakturze symbolu PKWiU konkretnego materiału budowlanego. Tym sposobem również osoba ubiegająca się o zwrot miałaby pewność co do kwoty przysługującego ... przypadku zakupu materiałów budowlanych na remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, bądź też odstąpienie od procedury sprawdzania wniosku pod względem materialnym w przypadku zwrotów do pewnej kwoty, np. 100-200 zł, co...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


© 2009 Bohdan Cywinski - mój kawałek internetu - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates